Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”.

Data ogłoszenia
2020-03-30
Termin składania ofert
2020-04-28 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marek Pakuładodano do BIP dnia 30-03-2020 14:20:20