Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy

Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Rada Gminy
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie za 2013 rok.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia .
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Wyjaśnienie wraz z korektą oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.