Skład Rady

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jan Sławomir Zieliński Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
1
Romuald Wojtczak Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
2
Feliks Szachałaj Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
3
Ryszard Sosiński Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
4
Tadeusz Jan Raczyński Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
5
Jan Polak Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
6
Tadeusz Niewiadomski Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
7
Justyna Misiura Stanowisko: RADNA
Telefon: 082 5915003
8
Mieczysław Mazurek Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
9
Leszek Łubkowski Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
10
Radosław Lipert Stanowisko: RADNY
11
Teresa Antonina Kościuk Stanowisko: RADNA
Telefon: 082 5915003
12
Antoni Duda Stanowisko: RADNY
Telefon: 082 5915003
13
Roman Łukasiewicz Stanowisko: ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Telefon: 082 5915003
14
Antoni Duda Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
16
Teresa Antonina Kościuk Stanowisko: Radna Rady Gminy Wola Uhruska
17
Marek Kuszneruk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska
18
Radosław Lipert Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
19
Leszek Łubkowski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
20
Roman Łukasiewicz Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska
21
Mieczysław Mazurek Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
22
Justyna Misiura Stanowisko: Radna Rady Gminy Wola Uhruska
23
Tadeusz Niewiadomski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
24
Jan Polak Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
25
Tadeusz Jan Raczyński Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
26
Ryszard Sosiński Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
27
Feliks Szachałaj Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
28
Romuald Wojtczak Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
29
Jan Sławomir Zieliński Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
30