Oświadczenia majątkowe

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014 - korekta
Oświadczenie za rok - 2014
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Zespół Szkół w Woli Uhruskiej: Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gimnazjum
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Rada Gminy
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2014 r.
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie za 2013 rok.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia .
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Przedszkole w Woli Uhruskiej
Oświadczenie za 2012 rok
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r.
Wyjaśnienie wraz z korektą oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji wg stanu od początku roku do dnia składania oświadczenia
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy Wola Uhruska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenia za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe VIII kadencji składane po upływie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.