Skład Rady

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marek Kuszneruk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska
1
Marian Łubkowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska
2
Maria Haciuk Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Uhruska
3
Beata Kuczyńska - Jurek Stanowisko: Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Wola Uhruska
4
Antoni Linde Stanowisko: Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Wola Uhruska
5
Zdzisław Dąbrowski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
6
Mariusz Karpowicz Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
7
Teresa Antonina Kościuk Stanowisko: Radna Rady Gminy Wola Uhruska
8
Leszek Łubkowski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
9
Marta Malewicz Stanowisko: Radna Rady Gminy Wola Uhruska
10
Alfred Misztalski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
11
Tadeusz Niewiadomski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
12
Tadeusz Pawłowski Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
13
Eugenia Pręciuk Stanowisko: Radna Rady Gminy Wola Uhruska
14
Stanisław Typiak Stanowisko: Radny Rady Gminy Wola Uhruska
15