Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014 - korekta
Oświadczenie za rok - 2014
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Zespół Szkół w Woli Uhruskiej: Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gimnazjum
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Oświadczenia składane na początku VII kadencji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Przedszkole w Woli Uhruskiej
Oświadczenie za 2012 rok
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie za rok - 2014
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.